MHFA

Meriter

KONSULT ERFARENHET ,bl.a:


MINDS tidning 2018 intervju

Sedan 2016 Handledare för personalgrupper

Hjärnkolls ambassadör

Äldre ambassadör för personer över 65år


Instruktör i Första hjälpen till psykisk hälsa, i delarna, Vuxen, Ungdom och ÄldreUtbildat  Första Hjälpare, Äldre, Vuxna, Ungdommar 

Har haft flertalet stora 2016-2018 föreläsningar  förmedlingstjänsten Psykepedia 

Uppsala Nya tidning, 2014 Om förstahjälpen.  

2009 Givit ut boken,''Tokstormen dansar'' om mitt liv http://www.bokus.com/bok/9789174370034/tokstormen-...

Diplomerad coach 2011, och har sedan dess arbetat med coachning.

Bara Patientkonsulter. Det lyckade så väl med projektet att vi fick pris för bästa projekt 2006

2007 projektledare för Patientkonsulter och vi startade en likadan verksamhet i Gävleborg. 

Dagens nyheter som Patientkonsult i artiklar, 2006 och 2007

TV4 morgonsoffan med Tilde de Paula, hösten 2006

Mina erfarenheter som föreläsare och utbildare

Jag arbetat självständigt och tillsammans med RSMH/utbildning sedan 2006, till dags datum.  Utvecklat kurser och utbildningar. Rest landet runt med dessa utbildningar. Har även på egen regi haft föreläsningar och utbildningar. 

De tio år som jag har arbetat med RSMH/utbildning har jag varit delaktig i nästan alla former av utbildningar och har haft  bort åt hundra utbildningsdagar.Under tiden mellan 2005 och tills idag, 2019 har jag haft föreläsningar om mitt liv cirka hundra gånger. Och föreläsningen har modifierats med tiden.   Jag är diplomerad coach och har med den erfarenheten hjälp människor med psykiska svårigheter ut i arbetslivet

Har arbetat som handledare för personal  under senaste åren, i olika sammanhang.