MHFA mhfa1

First Aid Mental health

Om MHFA,

‘’Första hjälpen till psykisk hälsa’’ MHFA

En kurs från Australien som finns på cirka 17 språk och har godkänts av WHO.En kurs för själens ABC-första hjälpen. Den har anpassats till svenska av KI.

Den finns i tre delar. En del för vuxna. En del för ungdom och en del för äldre.Alla kurserna är på två dagar var men kan delas upp i mindre delar.

Till kursen hör även pedagogisk en handbok, för att kunna slå upp de olika avsnitten i efterhand.

‘’Första hjälpen - en introduktion’’

Som en introduktion till  första hjälpen psykisk hälsa har vi även en komprimerad kort kurs på en halv till en dag i ABC-första hjälpen till psykisk hälsa. Det ingår handbok för fördjupning och är bra just som en introduktion eller att inte tiden finns till fördjupning för tillfället.