MHFA

 L⚘vsmod.nu ! 

Henrik Söder, har arbetat som projektledare, utbildare, konsult och coach inom återhämtning till psykisk hälsa sedan 2005. Jag är återhämtad från schizofreni, ångestsyndrom och schizoaffektiv sjukdom efter 40 år. 

Därför kan jag ge något unikt som professionell.

L⚘vsmod.nu !

Jag har jobbat som kursledare och handledare med dessa frågor i mer än 14 års tid.

Jag är även certifierad utbildare av First Aid Mental Health MHFA, första hjälpen för själen. Se:  http://www.mhfa.se/Suicid Prevention

Jag har varit nära att dö flera gånger under min tid som patient. 
Orsaker och suicid försöks metoder har växlat men har haft en fabulös tur att överleva. 
Föreläsningen är framtagen för Folkhälsomyndigheten. 
Henom äktheten  i min berättelse ser ni att: Prata är skydd m fl.