MHFA

 L⚘vsmod.nu ! 

Jag, Henrik Söder, har arbetat som projektledare, utbildare, konsult och coach inom återhämtning till psykisk hälsa sedan 2005. Jag är återhämtad från schizofreni, ångestsyndrom och schizoaffektiv sjukdom. Har lång egen erfarenhet och kan ge ett rikt inifrån perspektiv. Man kan, som en metafor, jämföra inifrån perspektivet från allvarlig psykisk ohälsa, med någon som har bott i Indien och någon som endast läst guideböcker om Indien. Den som bott i Indien har ett större och djupare perspektiv på Indien. Som att man har ett djupare och vidare perspektiv inifrån om man upplevt psykoser  

Därför kan jag ge något unikt som professionell.

Jag har jobbat som kursledare och handledare med dessa frågor i mer än 10 års tid.

Jag är även certifierad utbildare av First Aid Mental Health MHFA, första hjälpen för själen. Se:  http://www.mhfa.se/

L⚘vsmod.nu !